trong các hàm số có bao nhiêu cặp chẵn lẻ(Cách kiếm tiền mới thông qua trò chơi xóc đĩa)
Cách kiếm tiền mới thông qua trò chơi xóc đĩa: Sử dụng các hàm số để tìm số cặp chẵn lẻ